vZTM Forum
System Oceniania Raportów vZTM - Wersja do druku

+- vZTM Forum (https://vztmforum.waw.pl/new)
+-- Dział: Pion Przewozów (https://vztmforum.waw.pl/new/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Dział: Nadzór Ruchu vZTM (https://vztmforum.waw.pl/new/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Wątek: System Oceniania Raportów vZTM (/showthread.php?tid=1850)System Oceniania Raportów vZTM - szymon200099 - Mon-Jul-2018

System Oceniania Raportów vZTM


§1. Stawka punktowa:
1 przejechany kilometr = 1,5 pkt. + łączny czas pracy kierowcy w minutach*0,5

§2. Tolerancja rozkładu jazdy:
a) przyspieszenia do 59 sekund (dot. odjazdu z przystanku).
b) opóźnienia do 3 minut (dot. przyjazdu na przystanek).
Odchyleń od rozkładu nie uwzględnia się przy przejazdach technicznych oraz przy przyjazdach na kraniec.


Jednocześnie informuje się, że System Oceniania Raportów polega na zaokrąglaniu do minuty wzwyż (np. 15:38:01 zaokrągla się do 15:39:00).
Stąd też, jeśli opóźnienie sięga 3:01, zaokrągla się to do 4:00, czego następstwem jest 1 minuta opóźnienia.
Jeśli zaś chodzi o odjazdy "przed czasem" to panuje zasada odwrotna do opóźnień.
Polega ona na zaokrąglaniu do minuty w dół (jeśli przyspieszenie sięga -1:00 i więcej, zaokrągla się to do -2:00, czego następstwem jest 1 minuta odjazdu "przed czasem", która równoważna jest -10 pkt. Zasady tej nie stosuje się, jeśli przyspieszenie wynosi -0:59 i mniej (zakres tolerancji).
 
§3. Kary:
 • Przyspieszenia = -10 pkt. za każdą minutę,
 • Nieobsłużenie przystanku stałego = -40 pkt. za każdy pominięty przystanek,
 • Nieprawidłowa obsługa przystanku początkowego/końcowego (autobus stojący krzywo, daleko od krawężnika, na krawężniku/chodniku, niepoprawnie z zasadami ruchu drogowego na screenie) = -30pkt. za każdy screen,
 • Niewłaściwa dekoracja wozu (zły kolor wyświetlaczy, nieaktualne malowanie, zły numer brygadowy, inne setwary niż domyślnie w teksturze, brak flag itp.) = -20 pkt.,
 • Brak brygadówki, brak widocznej brygadówki lub pusta brygadówka = -30 pkt.,
 • Brak uzupełnionej rubryki w karcie kierowcy (n.d. uwag, imienia i nazwiska) = -20 pkt. (za jedną rubrykę).
 • Każda nieprawidłowość w karcie kierowcy = -10 pkt.,
 • Brak poprawy kursu (punkty odejmowane od całej puli punktów kierowcy) = -100 pkt.,
 • Zdanie raportu po czasie = -50 pkt.,
 • Nieczytelne na screenach tablice rejestracyjne = -20pkt.
 • Przy poprawie kursu brak wpisania w uwagach "Poprawa Kursu" = -50pkt.

§4. Unieważnienia kursów:
 • Brak karty kierowcy w raporcie,
 • Brak statystyk na screenie (SHIFT+Y), 
 • Brak screena z początku trasy w raporcie,
 • Brak screena z końca trasy w raporcie,
 • Skopiowanie screena lub karty z unieważnionego raportu do poprawy kursu,
 • Brak widocznego numeru taborowego na screenie,
 • Brak wzoru lub niewłaściwy wzór raportu,
 • Przejazd inną brygadą niż wpisana w grafiku,
 • Przejazd inną zmianą niż wpisana w grafiku, 
 • Przejazd innym wozem niż wpisany w grafiku, 
 • Przejazd na innej linii,
 • Zdobycie mniejszej liczby punktów od 0 lub równej 0, 
 • Brak zakupionej mapy/tekstury,
 • Zdanie raportu przed czasem.
 • Wykonanie kursu niewłaściwym pojazdem.
 • Stwierdzenie innych nieprawidłowości, które nie zostały wyżej wymienione!
 • Udowodnione rażące łamanie Przepisów Ruchu Drogowego.

§5. Informacje ogólne:
 • Raport należy złożyć do godziny 20:00 dnia następującego po dniu, w którym wpisany jest kurs. W przypadku awarii wymagającej podmiany wozu, raport należy złożyć do 24 godzin po rozpatrzeniu wniosku przez kierownika (chyba, że odpowie on przed godziną 20:00 w dniu kursu).
 • W przypadku, gdy raport zostanie zdany z opóźnieniem, należy napisać wniosek o przedłużenie czasu na zdanie raportu, zgodnie z podanym wzorem, w odpowiednim wątku. Wniosek można złożyć maksymalnie do godziny 20:00 dnia następującego po dniu, w którym wpisany jest kurs. Wniosek przedłuża czas na zdanie raportu o dowolną ilość dni, wykazaną we wniosku, lecz nie większą niż dwa tygodnie przed końcem miesiąca następującego po tym, w którym wykonywany jest kurs (przykładowo kierowca posiadający kurs dnia 10 marca może przedłużyć swój czas na zdanie raportu maksymalnie do dnia 15 kwietnia, a kierowca posiadający kurs 31 marca może przedłużyć czas na zdanie raportu również do 15 kwietnia - jest to związane z dostępem do grafiku) Nie dotyczy to akcji specjalnych z odrębnym, wydzielonym grafikiem, maksymalny przedłużenie takiego kursu może wynosić 3 miesiące od dnia kursu, we wniosku powinna się znaleźć informacja o przedłużeniu kursu akcji specjalnej. W przypadku zdania raportu po czasie deklarowanym we wniosku, raport zostanie oceniony jako zdany po czasie. W karcie drogowej należy zamieścić informację, o zdaniu raportu z opóźnieniem i wpisać numer wniosku podany przez funkcjonariusza w notatce służbowej. W przypadku kolejnego przedłużenia tego samego kursu obowiązkiem kierowcy jest zamieszczenie w uwagach numerów poprzedniego wniosku. Przedłużenie czasu na zdanie raportu nie obowiązuje przy poprawie kursu, w którym czas wyznaczony przez funkcjonariusza jest ostatecznym terminem na zdanie raportu.
 • Przystanki: Stare Bemowo 01, Rondo Daszyńskiego 02, Rembertów-Akademia 01, Dąbrówka Wiślana 02, Nowodwory 02 (dla linii 211) oraz Traugutta 01 (dla linii 716) nie są zaliczane przez OMSI, pomimo zatrzymania na nich.
 • Brygadówka nie jest obowiązkowa dla kierowców, którzy nie uzbierali na nią punktów.
 • Kierowcy wykonującemu Kurs z Wolnego (KzW, oznaczony w grafiku na zielono) przysługuje bonus w postaci +1 pkt. za każde 10 punktów zdobytych w wykonywanym kursie. (Przykład: suma punktów 52, bonus +5 = 52+5=57 pkt.). Bonus nie przysługuje kierowcom na etacie zasilającym i kierowcom odrabiającym Czarną Listę. Informację o KzW należy odnotować w karcie drogowej.
 • Wszystkie uwagi dotyczące danego kursu zapisujemy w karcie drogowej w wyznaczonym na to polu. Uwagi wpisane poza kartą drogową (na przykład pod statystykami) nie będą w żaden sposób wiążące.
 • Czas na poprawę kursu to 24 godz. od unieważnienia kursu przez funkcjonariusza.
 • Poprawa unieważnionego kursu polega na ponownym wykonaniu kursu.
 • Kiedy kurs ma zostać wykonany na zmianie C i jest on wpisany danego dnia w grafik, oznacza to, że ma on zostać wykonany w noc z dnia, w którym kurs jest wpisany w grafik na następny dzień, więc jeśli zmiana zaczyna się po północy, wówczas kurs należy wykonać dnia następnego. W karcie kierowcy należy wpisać datę z grafiku.
 • W przypadku niedziałającej kombinacji SHIFT+Y, nieakceptowalne jest dodatkowe zdjęcie sterownika. Poradnik na naprawienie problemu znajduję się tutaj.
 • Nadzór Ruchu zobowiązany jest usunąć wszystkie punkty, oraz wpisać na CL, kierowcę który zachował się nie w porządku próbując kopiować poprzednie statystyki, bądź edytując statystykę z kursu.
 • Nadzór Ruchu ma prawo do unieważnienia raportu gdy Karta Drogowa lub screen wymagają pobrania na dysk przez funkcjonariusza.
 • Obsługa przystanku stałego polega na zatrzymaniu się na przystanku oraz włączeniu "ciepłego guzika" lub ręcznym otworzeniu drzwi.
 • Użycie "ciepłego guzika" należy odnotować w uwagach, w karcie drogowej bądź we wzorze (w przypadku specjalnego wzoru raportu).
 • Jeżeli poprawiamy "kurs unieważniony", trzeba wpisać w karcie drogowej adnotacje: Poprawa kursu.
 • Brygadówka nie jest wymagana w pojazdach 43xx.


 

§6. Szablon raportu:
Karta drogowa:
Screen z początku trasy:
Screen z końca trasy:
Statystyka: (do usunięcia kropki ze znaczników)
[.code]Tutaj należy wkleić statystykę.[./code]
 
 


Nieznajomość systemu oceniania raportu nie zwalnia z jego obowiązywania!